Saturday, December 14, 2013

എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും...

മണ്ണപ്പം ചുട്ടപ്പോഴും
ഒളിച്ചേ കണ്ടേ കളിച്ചപ്പോഴും
ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ
ജാതിയും മതവുമില്ലായിരുന്നു
വീടുകൾക്കിടയിൽ
വേലികളും
പിന്നീടെപ്പോഴാണ്
ഞാന്‍  മുസ്ലിമും
അവർ ഹിന്ദുക്കളുമായതെന്ന്
എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും .......

No comments:

Post a Comment

Followers